پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-1/81/5960000 ریال
20-1/55800گرم520000 ریال
40-1/81/91210000 ریال
50-1/82/41550000 ریال
25-1/451640000 ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21640000 ریال
25-1/91/2770000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/12000000 ریال
75-1/83/62300000 ریال
90-1/84/52900000 ریال
110-26/44100000 ریال
125-2/58/25300000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/2159600000 ریال
200-42516000000 ریال
250-4/934/222000000 ریال
315-6/249/832000000 ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/53550000 ریال
75-36/44100000 ریال
90-37/755000000 ریال
110-3/210/26530000 ریال
125-3/211/57400000 ریال
160-41912200000 ریال
200-4/929/719000000 ریال
250-6/245/929400000 ریال
315-7/772/947000000 ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-32/51730000 ریال
40-32/91860000 ریال
50-34/52900000 ریال
63-4/785300000 ریال
90-4/39/76500000 ریال
110-4/214/29450000 ریال
125-61812000000ریال
160-7/730/220200000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11070 عدد در کیسه250000 ریال
بوشن ساده 12540 عدد در کیسه312000 ریال
بوشن ساده 16030 عدد در کیسه618000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه88000 ریال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه168000 ریال
تبدیل 110.63100 عدد در کیسه215000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه260000 ریال
تبدیل 110.9080عدد در کیسه248000 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه320000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه254000 ریال
تبدیل 125.9070 عدد در کیسه346500 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه545000 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه550000 ریال
تبدیل 63.40250 عدد در کیسه97500 ریال
تبدیل 63.50250 عدد در کیسه98000 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه133000 ریال
تبدیل 90.63150عدد در کیسه168000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه168000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه440000 ریال
درپوش 12550عدد در کیسه490000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه982000 ریال
درپوش 63100 عدد در کیسه197000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه346500 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه197000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه215000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه75000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه138600 ریال
زانو 135درجه 11032 عدد در کیسه670000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه720000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه175000 ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه376000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه357000 ریال
زانو 45 درجه 12556 عدد در کیسه365000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه925000 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1770000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه58800 ریال
زانو 45 درجه 50200 عدد در کیسه84000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه121000 ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه177500 ریال
زانو 45 درجه 90120عدد در کیسه215000 ریال
زانو 90 درجه 11056عدد در کیسه422000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه543000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه1280000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه2300000 ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه79000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه63000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه105000 ریال
زانو 90 درجه 63200عدد در کیسه145000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه220000 ریال
زانو 90 درجه 9096عدد در کیسه278000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه693000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه468000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه600000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه1050000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه924000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه845000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9025عدد در کیسه856000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه1995000 ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1420000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1600000 ریال
سه راه 45 درجه 2008 عدد در کیسه4000000 ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه115000 ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه125000 ریال
سه راه 45 درجه 63120عدد در کیسه226000 ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه336000 ریال
سه راه 45 درجه 9040عدد در کیسه480000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6360 عدد در کیسه355000 ریال
سه راه 90 درجه 11028 عدد در کیسه609000 ریال
سه راه 90 درجه 110.6345 عدد در کیسه436000 ریال
سه راه 90 درجه 110.9032عدد در کیسه515000 ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه742000 ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه885000 ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1560000 ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه98000 ریال
سه راه 90 درجه 40150 عدد در کیسه145000 ریال
سه راه 90 درجه 50150 عدد در کیسه147000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه205000 ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه285000 ریال
سه راه 90 درجه 9050عدد در کیسه400000 ریال
سه راه 90 درجه 90.6372عدد در کیسه300000 ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه11500ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه48000ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه58000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه31500ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه61500ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60