پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-1/81/5780000 ریال
20-1/55800گرم420000 ریال
40-1/81/9980000 ریال
50-1/83/41300000 ریال
25-1/451520000 ریال


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21520000 ریال
25-1/91/2620000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/11600000 ریال
75-1/83/61900000 ریال
90-1/84/52300000 ریال
110-26/43300000 ریال
125-2/58/24300000 ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/87800000 ریال
200-42213000000 ریال
250-4/934/217800000 ریال
315-6/249/826000000 ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/52900000 ریال
75-36/43300000 ریال
90-37/754000000 ریال
110-3/210/25300000 ریال
125-3/211/56000000 ریال
160-4199900000 ریال
200-4/927/915500000 ریال
250-6/245/923900000 ریال
315-7/768/538000000 ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/51400000 ریال
40-32/91500000 ریال
50-34/52300000 ریال
63-4/784200000 ریال
90-4/39/75200000 ریال
110-4/514/27350000 ریال
125-6189300000ریال
160-7/730/215600000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11070 عدد در کیسه215000 ریال
بوشن ساده 12540 عدد در کیسه270000 ریال
بوشن ساده 16030 عدد در کیسه535000 ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه76500 ریال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه145000 ریال
تبدیل 110.63100 عدد در کیسه185000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه225000 ریال
تبدیل 110.9080عدد در کیسه215000 ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه270000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه220000 ریال
تبدیل 125.9070 عدد در کیسه300000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه470000 ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه475000 ریال
تبدیل 63.40250 عدد در کیسه84000 ریال
تبدیل 63.50250 عدد در کیسه84500 ریال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه115000 ریال
تبدیل 90.63150عدد در کیسه145000 ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه145000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه380000 ریال
درپوش 12550عدد در کیسه425000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه850000 ریال
درپوش 63100 عدد در کیسه170000 ریال
درپوش 90100عدد در کیسه300000 ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه170000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه185000 ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه65000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه120000 ریال
زانو 135درجه 11032 عدد در کیسه580000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه620000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه150000 ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه325000 ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه306000 ریال
زانو 45 درجه 12556 عدد در کیسه315000 ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه800000 ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه1530000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه51000 ریال
زانو 45 درجه 50200 عدد در کیسه73000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه105000 ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه153000 ریال
زانو 45 درجه 90120عدد در کیسه185000 ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه365000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه470000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه1105000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه2000000 ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه67000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه55000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه90000 ریال
زانو 90 درجه 63200عدد در کیسه125000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه191000 ریال
زانو 90 درجه 9096عدد در کیسه240000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه605000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه405000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه520000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه910000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه800000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه730000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9025عدد در کیسه740000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه1730000 ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1225000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1380000 ریال
سه راه 45 درجه 2008 عدد در کیسه3400000 ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه100000 ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه107000 ریال
سه راه 45 درجه 63120عدد در کیسه195000 ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه290000 ریال
سه راه 45 درجه 9040عدد در کیسه415000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6360 عدد در کیسه306000 ریال
سه راه 90 درجه 11028 عدد در کیسه527000 ریال
سه راه 90 درجه 110.6345 عدد در کیسه375000 ریال
سه راه 90 درجه 110.9032عدد در کیسه445000 ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه642000 ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه765000 ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1350000 ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه85000 ریال
سه راه 90 درجه 40150 عدد در کیسه125000 ریال
سه راه 90 درجه 50150 عدد در کیسه127500ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه176000 ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه245000 ریال
سه راه 90 درجه 9050عدد در کیسه340000 ریال
سه راه 90 درجه 90.6372عدد در کیسه260000 ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه11000ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه45000ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه55000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه30000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه58500ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60