پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت

لوله های برقی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-1/81/51230000ریال
20-1/55800گرم650000ریال
40-1/81/91558000ریال
50-1/83/42000000ریال
25-1/451820000


لوله های برقی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
20-21820000ریال
25-1/91/2980000 ریال


لوله های ناودانی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-1/83/12600000ریال
75-1/83/63000000 ریال
90-1/84/53700000ریال
110-26/45300000ریال
125-2/58/26800000ریال


لوله های فاضلابی ضعیف:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
160-3/213/812300000ریال
200-42220500000ریال
250-4/934/228200000 ریال
315-6/249/841000000ریال


لوله های فاضلابی متوسط:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
63-35/54500000ریال
75-36/45300000ریال
90-37/756400000ریال
110-3/210/28400000ریال
125-3/211/59500000 ریال
160-41915700000ریال
200-4/927/924500000 ریال
250-6/245/937800000 ریال
315-7/768/560000000ریال


لوله های فاضلابی قوی:

سایزوزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم)قیمت
32-2/72/52100000ریال
40-32/92500000ریال
50-34/53700000ریال
63-4/786600000 ریال
90-4/39/78200000 ریال
110-4/514/211700000ریال
125-61814800000ریال
160-7/730/224800000 ریال


اتصالات P.V.C:

سایزتعداد کیسهقیمت
بوشن ساده 11070 عدد در کیسه280000 ریال
بوشن ساده 12540 عدد در کیسه350000ریال
بوشن ساده 16030 عدد در کیسه700000ریال
بوشن ساده 63200 عدد در کیسه100000یال
بوشن ساده 90120عدد در کیسه190000ریال
تبدیل 110.63100 عدد در کیسه240000 ریال
تبدیل 110.7570عدد در کیسه290000ریال
تبدیل 110.9080عدد در کیسه280000ریال
تبدیل 125.11060 عدد در کیسه350000 ریال
تبدیل 125.63100عدد در کیسه290000 ریال
تبدیل 125.9070 عدد در کیسه380000 ریال
تبدیل 160.11050 عدد در کیسه610000ریال
تبدیل 160.12550 عدد در کیسه610000ریال
تبدیل 63.40250 عدد در کیسه110000ریال
تبدیل 63.50250 عدد در کیسه110000یال
تبدیل 75.63200 عدد در کیسه150000 ریال
تبدیل 90.63150عدد در کیسه190000ریال
تبدیل 90.75150عدد در کیسه190000 ریال
درپوش 11050 عدد در کیسه500000 ریال
درپوش 12550عدد در کیسه550000 ریال
درپوش 16030 عدد در کیسه1100000 ریال
درپوش 63100 عدد در کیسه220000ریال
درپوش 90100عدد در کیسه380000ریال
درپوش گپ 110100عدد در کیسه220000 ریال
درپوش گپ 125100عدد در کیسه240000ریال
درپوش گپ 63200عدد در کیسه80000 ریال
درپوش گپ 90150عدد در کیسه150000 ریال
زانو 135درجه 11032 عدد در کیسه760000 ریال
زانو 135درجه 125.11030 عدد در کیسه810000 ریال
زانو 135درجه 63150عدد در کیسه195000ریال
زانو 135درجه 9050 عدد در کیسه420000ریال
زانو 45 درجه 11060عدد در کیسه400000ریال
زانو 45 درجه 12556 عدد در کیسه410000ریال
زانو 45 درجه 16018 عدد در کیسه1040000ریال
زانو 45 درجه 20020 عدد در کیسه2000000 ریال
زانو 45 درجه 40250 عدد در کیسه67000 ریال
زانو 45 درجه 50200 عدد در کیسه95000 ریال
زانو 45 درجه 63200 عدد در کیسه135000ریال
زانو 45 درجه 75160عدد در کیسه200000ریال
زانو 45 درجه 90120عدد در کیسه240000ریال
زانو 90 درجه 11060عدد در کیسه470000 ریال
زانو 90 درجه 12536عدد در کیسه610000 ریال
زانو 90 درجه 16020 عدد در کیسه1450000 ریال
زانو 90 درجه 20016 عدد در کیسه2600000ریال
زانو 90 درجه 32350عدد در کیسه87000 ریال
زانو 90 درجه 40250 عدد در کیسه70000 ریال
زانو 90 درجه 50250 عدد در کیسه116000 ریال
زانو 90 درجه 63200عدد در کیسه160000 ریال
زانو 90 درجه 75120عدد در کیسه250000ریال
زانو 90 درجه 9096عدد در کیسه310000 ریال
سه راه 45 درجه 11024عدد در کیسه790000 ریال
سه راه 45 درجه 110.6340 عدد در کیسه530000 ریال
سه راه 45 درجه 110.9028عدد در کیسه680000 ریال
سه راه 45 درجه 12520عدد در کیسه1190000 ریال
سه راه 45 درجه 125.11020 عدد در کیسه1040000 ریال
سه راه 45 درجه 125.6330عدد در کیسه950000 ریال
سه راه 45 درجه 125.9025عدد در کیسه970000 ریال
سه راه 45 درجه 16016عدد در کیسه2250000ریال
سه راه 45 درجه 160.11016عدد در کیسه1600000 ریال
سه راه 45 درجه 160.12516عدد در کیسه1800000ریال
سه راه 45 درجه 2008 عدد در کیسه4450000ریال
سه راه 45 درجه 40150عدد در کیسه130000ریال
سه راه 45 درجه 50150عدد در کیسه140000ریال
سه راه 45 درجه 63120عدد در کیسه255000ریال
سه راه 45 درجه 7560عدد در کیسه380000ریال
سه راه 45 درجه 9040عدد در کیسه540000 ریال
سه راه 45 درجه 90.6360 عدد در کیسه400000ریال
سه راه 90 درجه 11028 عدد در کیسه690000ریال
سه راه 90 درجه 110.6345عدد در کیسه490000ریال
سه راه 90 درجه 110.9032عدد در کیسه580000ریال
سه راه 90 درجه 12520 عدد در کیسه840000ریال
سه راه 90 درجه 125.11020 عدد در کیسه1000000ریال
سه راه 90 درجه 16016عدد در کیسه1750000ریال
سه راه 90 درجه 32350عدد در کیسه110000ریال
سه راه 90 درجه 40150 عدد در کیسه160000یال
سه راه 90 درجه 50150 عدد در کیسه165000ریال
سه راه 90 درجه 63120عدد در کیسه230000ریال
سه راه 90 درجه 7570عدد در کیسه320000ریال
سه راه 90 درجه 9050عدد در کیسه440000ریال
سه راه 90 درجه 90.6372عدد در کیسه340000ریال


اتصالات متفرقه:

سایزتعدادقیمت
بوشن ساده 203500 عدد در کیسه8000ریال
چسب رازی 100 گرمی36 عدد0 ریال
چسب رازی 275 گرمی24 عدد0 ریال
زانو برقی بلند 20400عدد در کیسه50000ریال
زانو برقی بلند 25300عدد در کیسه60000ریال
زانو برقی کوتاه 25600عدد در کیسه33000ریال
زانو برقی کوتاه 32250 عدد در کیسه65000ریال


لوله های پلی اتیلن:

سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر)وزن هر متر (کیلوگرم)قیمت
20-16133/.0
25-12/5171/.0
25-1621/.0
32-16327/.0
40-6285/.0
40-60/240
40-8295/.0
40-10356/.0
50-644/.0
50-6374/.0
50-8453/.0
50-10549/.0
63-664/.0
63-658/.0
63-87/.0
63-10873/.0
75-6976/.0
75-6828/.0
75-81/020
75-101/240
90-61/390
125-62/550
90-61/290
90-61/320
90-81/460
90-101/770
90-12/52/120
110-62/080
110-620
110-82/170
110-102/620
110-12/53/140
125-62/660
125-82/760
125-103/370
160-63/720
160-84/520
160-105/50
200-65/780
200-87/050
200-108/560
250-68/930
250-1013/40
250-8110
315-614/20
315-817/40
315-1021/20
(100متری)12/5-200.0750
(100متری)10-250.0750
(100متری)8-320.0950
(200متری)5-1600
(100متری)5-1600
(200متری)12/5-200.1150
(200متری)10-250.150
(200متری)8-320.190
(200متری)10-320.2320
(100متری)10-320.1160
(400متری)5-160.60