پلیمر پارس

تولید کننده لوله های پی وی سی، لوله های پلی اتیلن و اتصالات پی وی سی

تولید لوله های پی وی سی
1 2 3 4 5 6
تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015باشرکت ACSکانادا وقطع همکاری با شرکت TUVNORDآلمان
   باتوجه به اینکه از سال 1388تاآبان 1400کارخانجات پلیمرپارس گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 9001 از شرکت توف نورد آلمان دریافت نموده بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم وخروج شرکت توف نورد آلمان از ایران مدیران کارخانجات پلیمرپارس جهت تداوم ونگهداری سیستم مدیریت کیفیت خود پس از تحقیق های به عمل آمده شرکت معتبروبا سابقه ACSکانادا را جایگزین شایسته برای کارخانجات پلیمرپارس دانسته وپس از عقد قرارداد وانجام ممیزی درآذرماه 1400موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 از شرکت معتبرACS کانادا گردید.